产品规ge:
LMT9138C
LMT9138C

古muheiLMT9138C

 • 产品系列:

  T13加厚通体大理石

 • 产品规ge:

  900x900

 • 使yong空jian:

  别墅、wo室、商ye空jian、wei生jian、chu房、客厅

 • 产品te性:

  fangwu、fanghua、不易刮花、颜色逼zhen、zhuang饰效果mei观时尚

 • 产品描述:

  na么的不经意就走进了人心,永yuan能恰到好处di融入空jian中。

更多T13加厚通体大理石产品